Słuszna decyzja Burmistrza Gogolina

25 listopada 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gogolina odmawiającą zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych (śmieci) wraz z instalacją do produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach przez firmę Mo-Bruk S.A.

Sprawa dotyczyła planów budowy zakładu do przetwarzania odpadów w Górażdżach. Inwestorem miała być spółka Mo-Bruk, która specjalizuje się m.in. w zagospodarowywaniu odpadów niebezpiecznych i utylizacji śmieci. Zakład miał przerabiać aż 200 tys. ton odpadów rocznie. Wiedząc o tych zamiarach Burmistrz Joachim Wojtala nie zgodził się na powstanie takiego zakładu i trzykrotnie wydał spółce negatywną decyzję środowiskową. Pierwsze pismo Mo-Bruk złożył w tej sprawie jeszcze w 2010 roku, a potem spółka odwoływała się od kolejnych decyzji. Decyzja podjęta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdza słuszność niewyrażenia zgody na realizację inwestycji i jest ostateczna.

decyzja_net.jpeg

PDFDecyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego.pdf

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr. SKO.I/40/2357/2015/oś http://bip.sko.opole.pl/47/95/obwieszczenia.html