IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 10 grudnia 2015r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyła się IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, w której uczestniczyło 8 radnych, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz i Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Łukasz Wojtkiewicz.

W pierwszej kolejności radni bez uwag przyjęli sprawozdanie Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej w okresie od 09.09-10.12.2015r. W tym okresie radni dzięki współpracy  z gminnymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz Zespołem Szkół w Gogolinie zaangażowali się m.in. w zbiórkę rzeczy używanych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, współorganizację Kiermaszu Bożonarodzeniowego z Mikołajem, który odbył się przy Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie w dniach 5-6 grudnia 2015r., pomoc przy organizacji Mikołaja dla Klubu Seniora w Gogolinie. W tym okresie Młodzieżowa Rada Miejska zorganizowała również promocję wydanej powieści „Całkiem (nie) szczęśliwa historia”, której autorką jest uczennica Zespołu Szkół Maja Kopeć.

Podczas obrad radni omówili i jednogłośnie przyjęli Program działalności Rady Miejskiej w Gogolinie na rok 2016. Młodzieżowa Rada Miejska zaplanowała działania związane m.in. z upowszechnieniem idei samorządowej wśród młodzieży i integracją środowisk młodzieżowych, postanowiła aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, promować oraz inspirować młodzieżową twórczość artystyczną, działalność sportową i charytatywną. Radni jednogłośnie dokonali zmiany planu pracy na rok 2015 i postanowili zorganizować paczkę świąteczną dla jednego z Domów Dziecka w Opolu. Omówili m.in. pomysł współorganizacji grupy wolontariuszy, która miałaby pomagać w nauce dzieciom i młodzieży z świetlicy środowiskowej.

Zastępca Burmistrza oraz Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie radnych.