Stawki i zwolnienia podatkowe na 2016 rok

 

Podaje się do wiadomości, że  w 2016 roku obowiązują następujące stawki:

- podatku rolnego:

  • 134,375 zł - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
  • 268,75 zł - od 1 ha fizycznego dla gruntów pozostałych

- podatku leśnego:

  • 42,1894 zł. za 1 ha

 

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XIV_125_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XIV_126_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XIV_127_2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XIV_128_2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_151_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów

 

 

Zwolnienia podatkowe

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_147_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XLVIII_448_2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf

Uchwała Nr XLVIII_448_2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf