Sensotwórcy są wśród nas

Kapituła III Edycji Konkursu „Sensotwórcy – ludzie dla których tworzenie ma sens”, doceniła opowiadanie pani Anny Konieczny pt. „Fajnoł dziołcha. Autorka jest mieszkanką Domu Spokojnej Starości Święta Barbara w Kamionku.   

Opowiadanie oparte na autobiografii pani Anny, zostało wyróżnione w kategorii „Pragnienia i poszukiwania sensu zwyczajnego życia”. Zdaniem jury konkursowego, „pani Anna ma  bardzo pozytywny  stosunek do życia, który realizuje w Domu Spokojnej Starości”. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 24.11.2015 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, w uroczystej gali udział wzięła również grupa mieszkańców DSS- u. Z okazji gali organizatorzy przygotowali m. in. wystawę wierszy i wystawę fotograficzną poświęconą osobom niepełnosprawnym.  Jedną z osób wystawiających swoje prace była Izabela Skowronek z Kamionka. Galę zakończyła zabawa andrzejkowa. Konkurs został organizowany przez Opolskie Centrum Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, które promuje pozytywne postawy osób niepełnosprawnych w środowiskach w których żyją, pracują, działają. W pierwszej edycji konkursu uczestniczył mieszkaniec DSS, pan Wilhelm Jarosz. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 42 opowiadania. Uczestnicy opisywali swoje historie o radzeniu sobie z niepełnosprawnością w codziennym życiu.

DSS_sensotworcy_big.jpeg