Konkurs Słowno - Muzyczny w języku niemieckim

29 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Gminy Gogolin wzięło udział w Konkursie Słowno - Muzycznym w Języku Niemieckim, który odbył się (27.11) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.

Dzieci w kolorowych charakteryzacjach, śpiewały niemieckie piosenki, deklamowały wiersze i  przedstawiały inscenizacje. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci plecaków, które wręczył Jan Lenort, a także zdrowy poczęstunek.