Zawiadomienie o IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na dzień 10 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 17.00 zwołana została IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Sesja odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  4. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej,
  5. przyjęcie programu działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej na rok 2016,
  6. wolne wnioski i informacje;
  7. zakończenie obrad sesji.

 

                                   Przewodnicząca

                                   Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

                                   Magdalena Wnuk