Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, odbyła się uroczystość z udziałem Burmistrza Gogolina i darczyńców wspierających działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkania podsumowano także całoroczną działalność.

Podsumowanie przygotowane przez Izabelę Olczyk, kierownika OPS dotyczyło m. in. realizacji dużych programów prorodzinnych, programów skierowanych do bezrobotnych i szerokich działań profilaktycznych. Ośrodek w minionym roku prowadził także szeroki program prac społeczno-użytecznych, liczne szkolenia i staże, pozyskiwał i dystrybuował żywność. W ramach OPS działa Klub Malucha i dwie świetlice środowiskowe. Wiele inicjatyw zostało zrealizowanych dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, a także dzięki pomocy samorządu gminnego i darczyńców, których podczas uroczystości (20.11.) reprezentowali: Piotr Tomala (prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie) oraz właściciele gogolińskich firm: Ewa Kmiecik (BEWA), Justyna Małek  (TOMEX) i Piotr Konieczko (Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych). Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń, słów uznania  i podziękowań skierowanych do pracowników OPS. Burmistrz Joachim Wojtala, w imieniu samorządu, dziękował szczególnie za nieustanną gotowość do niesienia pomocy i sukcesy w rozwiązywaniu trudnych spraw. W spotkaniu uczestniczyła Gizela Sapok, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gogolinie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz emerytowani pracownicy OPS.