×

Wyszukaj w serwisie

Zarząd Stowarzyszenia OOB

 

dr hab. Arkadiusz Nowak – Prezes Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, pracownik Uniwersytetu Opolskiego w katedrze biosystematyki, były wojewódzki konserwator przyrody. Doktor habilitowany w zakresie biologii, doktor nauk botanicznych, magister ochrony i kształtowania środowiska. Autor opracowań i syntetycznych publikacji o charakterze ściśle konserwatorskim, w tym „Czerwonej księgi roślin”, której jest inicjatorem, współredaktorem oraz autorem dla 46 gatunków.


dr Grzegorz Kusza – Wiceprezes Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, pracownik  Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "EKOLOG”. Doktor nauk technicznych, specjalizuje się w gleboznawstwie, ochronie gleb i rekultywacji gruntów.

 

Piotr Konieczko – Członek Zarządu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, właściciel Szkółki drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych w Gogolinie z ponad 65-letnią tradycją.

 

Marcel Błaszczyk- Skarbnik Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny.