Pierwszy gogoliński Salon Zwykli-Niezwykli

Osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla Gminy Gogolin, bezinteresownie działające na rzecz mieszkańców i kształtujące postawy prospołeczne zostały nagrodzone przez Burmistrza Gogolina podczas pierwszego Salonu Zwykli – Niezwykli Gogolin I/2015. Uroczystość odbyła się w piątek 13 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

Na galę zaproszeni zostali: ks. Abp. Alfons Nossol, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, radni i sołtysi, księża, odznaczeni Odznaką Honorową Zasłużony dla Miasta Gogolina, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek oraz placówek oświatowych, prezesi lokalnych stowarzyszeń, członkowie kapituły konkursowej w składzie: Bogusław Leśkiewicz, Barbara Jaskólska, Izabela Olczyk, Gizela Sapok, Iwona Cimek, Piotr Giecewicz, a także delegacje nauczycieli i uczniów z gogolińskich szkół.

Wyróżnienia Burmistrza Gogolina „ZWYKLI – NIEZWYKLI” otrzymali:

 1. Uczniowie klasy biologiczno-medycznej i klasy politechnicznej z elementami robotyki Zespołu Szkół w Gogolinie – za aktywne działanie na terenie Gminy Gogolin jako wolontariusze, zaangażowanie w pomoc chorej Zuzi Machecie z Gogolina, a także zwycięstwo w Opolskiej Lidze Robotów.
 2. Uczniowie klasy wojskowo – mundurowej Zespołu Szkół w Gogolinie – za zajęcie II miejsca w prezentacji programu artystycznego, piosenki marszowej oraz musztry paradnej podczas II Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, który odbył się na terenie poligonu "Karliki" w Żaganiu. 
 3. Klub Karate Do – Enso – za organizację zawodów sportowych, zaangażowanie w akcje charytatywne, a także promowanie sportowych talentów w Polsce i za granicą
 4. Patryk Przybyła – za liczne nagrody sportowe podczas Mistrzostw Europy Strongman oraz godne reprezentowanie Gminy Gogolin na europejskiej arenie sportowej.
 5. Sandra Czura – za bardzo dobre wyniki w nauce, prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Burmistrza Gogolin, a także I miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów Robo Challenge, podczas Opolskiej Ligi Robotów
 6. Przemysław Dąbrowski – za organizację wyścigów rowerowych pn. „Karłubiecki Tour de Kids” w Gogolinie i aktywizację gogolińskiej młodzieży do aktywności fizycznej.
 7. Zespół Mażoretek ArriVa – za godne reprezentowanie Gminy Gogolin w Polsce i na świecie oraz liczne nagrody, w tym za zajęcie zaszczytnego 6 miejsca podczas II Mistrzostw Świata Mażoretek w Pradze.

Nagrodzeni Nagrodą Burmistrza Gogolina „ZWYKLI – NIEZWYKLI” zostali:

 1. Ksiądz dr Albert Glaeser – za zaangażowanie na rzecz pomocy potrzebującym oraz w promocję Gminy Gogolin w Polsce i na świecie.
 2. Dariusz i Maria Wandrowscy – za ogromne poświęcenie oraz zaangażowanie w wychowanie i opiekę nad dziećmi z rozbitych rodzin.
 3. Sławomir Citak i Dariusz Michalewski – za współorganizowanie akcji charytatywnej „Kilometry Empatii”, podczas której zebrali ponad 15.000 złotych dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.
 4. Ginter Maicher – za pomoc potrzebującym, zaangażowanie w akcje związane z pobytem dzieci i młodzieży z Ukrainy w Gminie Gogolin wsparcie gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 5. Maria Matuszek – za koordynowanie grupą wolontariuszy w Zespole Szkół w Gogolinie oraz organizację zbiórek w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szlachetnej Paczki, a także na rzecz chorej Zuzi Machety.
 6. Józef Reinert – za wielką determinację w inicjonowanie przedsięwzięć społeczno – kulturalnych w sołectwie Malnia oraz zaangażowanie w remont zabytkowej kapliczki w Malni oraz zagospodarowanie teren wokół niej.
 7. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP Odrowąż – za systematyczne oddawanie krwi na cele medyczne, ratowanie ludzkiego życia, aktywne branie udziału w konkursie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.
 8. Maja Kopeć – za konsekwentne rozwijanie swoich zainteresowań, co zaowocowało wydaniem własnej powieści, pt. „Całkiem (nie)szczęśliwa historia”.
 9. Petr Sikora – za koordynowanie spotkań polsko – czeskich i współorganizowanie projektów, realizowanych pomiędzy Gminą Gogolin, a Piskiem i Jablunkovem w Republice Czeskiej.
 10. Waltrauda Wicher – za utworzenie pod wieżą kościoła w Gogolinie- Karłubcu, galerii „Ocalić od zapomnienia”, zainicjonowanie zbierania obrazów i rzeźb o tematyce religijnej.
 11. Zespół Attonare – za aktywne udzielanie się w Gminie Gogolin i współorganizowanie koncertów charytatywnych na rzecz chorych i potrzebujących mieszkańców Gminy Gogolin:  Grażyny Szangulajt, chorej na stwardnienie rozsiane, niepełnosprawnego Rafała, Pauliny Bieli, Sebastiana Wilk i Zuzi Machety.
 12. Ewelina Kasperek – za charytatywnie szycie strojów dla dzieci z oddziału przedszkolnego i Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni oraz trzyletnią, bezinteresowną opiekę nad mieszkanką Malni, będącą w podeszłym wieku.

Burmistrz Gogolina, przytaczając słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Zamiast czekać na dobroć innych, sami napełniajmy codzienne życie dobrocią”, podziękował nagrodzonym za zaangażowanie i nietuzinkowe pomysły, a przede wszystkim za pomoc potrzebującym. „Poprzez realizację swoich życiowych pasji i wyrażanie miłości wobec drugiego człowieka, są Państwo w stanie trafić na szczyt najwyższej góry. To właśnie skłoniło nas, by w ten skromny sposób, ale z wielkiego serca, Państwa nagrodzić” – mówił burmistrz. Głos zabrał również Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol, który pogratulował wszystkim nagrodzonym. „Ile w tym zwykłym Gogolinie, niezwykłości!”- mówił podczas przemówienia.

O znakomity program artystyczny zadbali utalentowani uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie, którzy zaprezentowali taniec nowoczesny, utwory wokalne oraz recytację. Zespół Teatralny „Gagatki” działający w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku przedstawił natomiast minispektakl teatralny Bajka o miłości. Uroczystość poprowadziła Barbara Jaskólska. Organizatorem Salonu „ZWYKLI- NIEZWYKLI” był Urząd Miejski w Gogolinie, a wydarzenie współorganizowali Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.

***

Nagroda Burmistrza Gogolina „ZWYKLI-NIEZWYKLI”, jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i nadawana osobom oraz organizacjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Gogolin. Przyznawana jest za promowanie Gminy Gogolin w sferze sportu i kultury, wspieranie idei samorządowej oraz kształtowanie postaw prospołecznych. Nagroda jest również podziękowaniem dla osób, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz potrzebujących. Zgłoszenia kandydatów do nagrody składały organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, a także placówki oświatowe, działające na terenie Gminy Gogolin, Sołtysi i Rady Sołeckie z terenu Gminy Gogolin, a także członkowie kapituły Nagrody Burmistrza Gogolina „ZWYKLI-NIEZWYKLI”. W roku 2015r. do kapituły wpłynęło 51 wniosków.