Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Gogolinie

 

Centrala: +48 77 40 76 800

Fax: +48 77 46 66 247

 

KIEROWNICTWO  URZĘDU

  JOACHIM  WOJTALA

Burmistrz

77 40 76 800

  KRZYSZTOF  DŁUGOSZ

Zastępca Burmistrza

77 40 76 800

  BOGUSŁAW  LEŚKIEWICZ

Sekretarz

77 40 76 811

  RENATA  HASSE

Skarbnik

77 40 76 816

SEKRETARIAT

  MONIKA  BUK

Sekretariat

77 40 76 800

BIURO RADY MIEJSKIEJ

  PIOTR CZOK

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie

77 40 76 810

  WERONIKA BIELA

Biuro Rady Miejskiej

77 40 76 809

WYDZIAŁ  SPRAW  ADMINISTRACYJNYCH, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  DOROTA  LUBCZYK

Administracja Urzędu

77 40 76 817

  AGATA TWORKOWSKA

Kancelaria 77 40 76 812

  JUSTYNA DEPTA

Kancelaria

77 40 76 841

Referat zdrowia i polityki społecznej

  ZYGRYDA KUFLIK

Ochrona zdrowia;  wnioski o przydział mieszkań komunalnych 77 40 76 805
  ANDRZEJ MROWIEC Polityka społeczna 77 40 76 807

  SONIA GABRIELCZYK

Ochrona zdrowia, polityka społeczna

77 40 76 845

WYDZIAŁ  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO I PROMOCJI

  ARNOLD  JOSZKO

Obsługa Inwestorów

Promocja Gminy

77 40 76 839

  PATRYCJA BUGNO

Działalność Gospodarcza

77 40 76 843

  BARBARA JASKÓLSKA Promocja Gminy 77 40 76 827

  KATARZYNA  LINDHORST

Promocja Gminy

77 40 76 834

  ROBERT SMIATEK Wnioski unijne 77 40 76 824
WYDZIAŁ  FUNDUSZY I MECHANIZMÓW FINANSOWANIA INWESTYCJI 
  KRZYSZTOF REINERT Wnioski unijne 77 40 76 822

  EWA ZDYB

Wnioski unijne

77 40 76 836

WYDZIAŁ  GOSPODARKI  MIENIEM  GMINNYM, ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

  STANISŁAW  HARAF

Drogi i Place

77 40 76 832

  RADOSŁAW  DELINOWSKI

Budownictwo

77 40 76 830

  ANNA PIOSEK Gospodarka Odpadami i Dotacje 77 40 76 840

  WALDEMAR  LIS

Gospodarka Odpadami

77 40 76 831

  JACEK  DŁUBAK

Zamówienia Publiczne, Ochrona Środowiska

77 40 76 838

  BERNADETA JANIK

Planowanie Przestrzenne

77 40 76 835

  JERZY  REJ

Gospodarka Mieniem Gminnym, Rolnictwo

77 40 76 829

WYDZIAŁ  FINANSOWY

  LUCYNA  SZYMAŁA Finanse 77 40 76 842
  INGRYDA  GRZYWACZYK Finanse 77 40 76 844

  SONIA GALA

Finanse

77 40 76 845

  ANNA  SKAŁECKA Finanse 77 40 76 846

  BEATA  KOWALCZYK

Finanse

77 40 76 818

  EMILIA KAPTUR Finanse 77 40 76 854
  SYLWIA  ZELENT Podatki 77 40 76 819
  MAGDALENA GUZ Podatki 77 40 76 854

  KRYSTYNA  KUŹNIA

Podatki 77 40 76 848

  AGNIESZKA  DUBINIAK

Podatki

77 40 76 849

  MARIA  FOX Finanse - gospodarka odpadami 77 40 76 850

  MONIKA  PRASZMO

Finanse - gospodarka odpadami

77 40 76 851

  BERNADETA  WOJTASZEK Kasa 77 40 76 801

  JOANNA SZEWCZYK

Czynsze

77 40 76 856

WYDZIAŁ  SPRAW  OBYWATELSKICH

URZĄD STANU CYWILNEGO

  URSZULA  PIOSEK

Akty Stanu Cywilnego

77 40 76 804

  BOŻENA KOKOSZKA

Dowody Osobiste

77 40 76 826

  TERESA  SZEWCZYK

Meldunki

77 40 76 828

WYDZIAŁ OŚWIATY, SPORTU I REKREACJI

  IRMGARDA ŻYŁA

Oświata

77 40 76 803

  TERESA  BRZEZIŃSKA- PAWLISZYN

Dydaktyka - szkoły podstawowe

77 40 76 837

  JOLANTA  KRAWIEC

Dydaktyka - przedszkola

77 40 76 833

  DONAT  PRZYBYLSKI

Sport i rekreacja

77 40 76 825

INFORMATYK

  ADRIAN LIPKA

 

77 40 76 808

ZESPÓŁ  RADCÓW  PRAWNYCH

  ELŻBIETA MIKITÓW-PAKURA

Radca Prawny

77 40 76 820

KLUB  LABIRYNT

  MARTA  WIORA

  

77 46 66 305

GMINNE  CENTRUM  REAGOWANIA

  TADEUSZ  BYRSKI

Naczelnik

77 40 76 823

  MAŁGORZATA  MALKUSZ

Obrona Cywilna,

Sprawy wojskowe,

Straże Pożarne

 

77 40 76 802

KONTROLA WEWNĘTRZNA

  ADAM   GACKA

 

77 40 76 806