Gogolin areną Mistrzostw Polski w zapasach

Prawie 170 zawodników rywalizowało w IV Mistrzostwach Polski Młodzików w stylu wolnym, jakie obyły się w dniach 6-8 listopada w Gogolinie.  Młodzi zapaśnicy stoczyli łącznie 285 walk.

Hala Sportowa i. Bernarda i Zygfryda Blautów w Gogolinie – Karłubcu stała się przez trzy dni najważniejszą areną sportową w Polsce dla młodych zawodników z 48 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Zapaśniczym. Impreza tej rangi spowodowała, iż do Gogolina zawitało grono licznych członków władz krajowych Związku, wśród nich Artur Ordak - V-Ce Prezes ds. Zapasów w Stylu Wolnym, Mirosław Pikierski  - Przewodniczący Komisji Sportowej, Witold Ciemierz - Przewodniczący Komisji Organizacji Imprez Sportowych. Okręg Opolski reprezentował Michał Jaworski, pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej, władze Województwa Opolskiego reprezentował Członek Zarządu Grzegorz Sawicki, zaś Opolską Federację Sportu jej Prezes Andrzej Walczak.

Uroczystego otwarcia zawodów - w sobotę 7.11 - dokonał w obecności zaproszonych gości Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który życząc młodym sportowcom pomyślnego sięgania po najwyższe laury, zachęcał do czystej i sportowej rywalizacji. Po kilkudziesięciu stoczonych walkach eliminacyjnych wyłoniona została grupa zawodników, którzy awansowali do rywalizacji finałowej.

Decydujące starcia miały miejsce już w niedzielę 8.11. Na trzech matach toczono równocześnie rywalizację o trzecie i pierwsze miejsca. Po 285 walkach, z których 157 zakończyło się położeniem na łopatki, 76 przez przewagę punktową a 52 na punkty, wyłoniono zwyciężców mistrzostw. Po zakończonej ceremonii wręczenia medali i pucharów burmistrz Joachim Wojtala wraz z Grzegorzem Sawickim - Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego pogratulowali wszystkim osiągniętych wyników, zachęcając jednocześnie do częstego odwiedzania gościnnej ziemi opolskiej, zarówno w trakcie innych przedsięwzięć sportowych, jak i w celach wyłącznie rekreacyjnych.

Młodzi zapaśnicy walczyli w turnieju zorganizowanym przez Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie, Opolski Oddział Polskiego Związku Zapaśniczego z jego prezesem Michałem Jaworskim oraz klubem ZKS Górażdże z jego prezesem Piotrem Sonntagiem na czele. Wśród wielu instytucji, które udzieliły Organizatorom sparcia finansowego była m.in. Gmina Gogolin a Mistrzostwa Polski były zorganizaowane pod honorowym patronatem Burmistrza Gogolina.

Pełna lista wyników dostępna tutaj