Podsumowanie sezonu lotowego sekcji Karłubiec

 

W siedzibie sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Gogolin - Karłubiec odbyło się (24.10.) uroczyste spotkanie z okazji zakończenia i podsumowania sezonu lotowego. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Długosz, Zastępca Burmistrza Gogolina oraz Piotr Giecewicz, inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Zaproszony został również Leon Parucha, nestor hodowców sekcji karłubieckiej. Spotkanie prowadził prezes Bernard Frank, który przedstawił sprawozdanie z sezonu lotowego 2015 r. Należy podkreślić, że Sekcja Gogolin – Karłubiec to jedna z silniejszych sekcji w Oddziale Krapkowice. Znakomitymi wynikami mogą się pochwalić Adolf Fuchs, Andrzej Feliksik, Jan Mateja oraz Jan i Roland Gaborowie. Pozostali członkowie sekcji również zajmują czołowe lokaty. Podczas spotkania członkowie sekcji wyrazili wdzięczność burmistrzowi Joachimowi Wojtali i Radzie Miejskiej w Gogolinie za patronat i opiekę nad sekcją. Prezes B. Frank zaprosił także na doroczną Wystawę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się 12-13.12. 2015 r. w Gogolinie.

Mistrzostwo seryjne

mistrz - Fuchs A., Feliksik A.

I wicemistrz - Mateja J.

II wicemistrz - Gabor J. i R.

Mistrzostwo tradycyjne

mistrz  - Fuchs A., Feliksik A.

I wicemistrz - Mateja J.

II wicemistrz - Gabor J. i R.

Mistrzostwo gołębi młodych seryjne

mistrz - Fuchs A., Feliksik A.

I wicemistrz - Żukliński M. i D.

II wicemistrz - Dyr  H., Tomeczek T.

Mistrzostwo gołębi młodych tradycyjne

mistrz - Fuchs A., Feliksik A.

I wicemistrz - Mateja J.

II wicemistrz - Żukliński M. i D.

Gołebie - Karłubiec_big.jpeg