Podsumowali miesięczną akcję

Zakończono realizację przedsięwzięć prozdrowotnych, zaplanowanych w ramach programu „Październik Miesiącem Profilaktyki Antynowotworowej - Gogolin 2015”. W Gminnym Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca, zasadzono również pamiątkowe klony.

Miesiąc działań i akcji prozdrowotnych przyniósł oczekiwane efekty. Mieszkańcy chętniej niż dotychczas korzystali z badań prewencyjnych i konsultacji. Być może jest to efekt bezpośredniego dostępu do usług, bez uprzedniej rejestracji. Takie rozwiązanie zastosowano właśnie w tym roku. W październiku, w ramach działań w zakresie profilaktyki antynowotworowej, wykonano ponad 160 badań pod kątem nowotworów, badania mammograficzne (mammobus i badania w Opolskim Centrum Onkologii), w ramach „Zielonego Tygodnia” zorganizowano  badania pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”, gdzie kierowcom oczekującym przy zaporach na przejeździe kolejowym rozdawano ulotki i informowano o konieczności wyłączania silnika, wykonywano także badania spirometryczne, badania zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiary hałasu, przeprowadzono akcje informacyjne, zorganizowano Marsz Różowej Wstążki oraz akcje prozdrowotne (zdrowe odżywianie) we wszystkich przedszkolach na terenie gminy.

Podsumowując wyniki (30.10.), Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, wyraził zadowolenie i podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację Programu. Burmistrz Joachim  Wojtala pogratulował natomiast pomysłów i determinacji, zachęcił również mieszkańców do udziału w akcjach organizowanych m. in. przez GOZ.  Konferencję zakończył wykład dr. Marka Szwieca o roli profilaktyki chorób nowotworowych i chorób cywilizacyjnych. Podczas konferencji wystąpiły również przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie w programie promującym zdrowy tryb życia, a w szczególności zdrowe odżywianie.

 

 

W konferencji podsumowującej uczestniczył także Piotr Czok, przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, Jan Nadbrzeżny, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, Krystyna Kuleszka, naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej, Zygryda Kuflik, kierownik i inspektor Dorota Lubczyk z Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz goście: Halina Guzikowska, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Opolu, Barbara Kurzycka z Opolskiego Centrum Onkologii, Ewa Mizia z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach, specjaliści ds. żywienia Agnieszka Wasiak-Szufnarowska i Jarosław Chodorowski, lek. med. Andrzej  Florczak z Nowej Przychodni w Gogolinie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele środowisk senioralnych.

W godzinach porannych, dyrektor GOZ, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz uczennice klasy biologiczno – medycznej w Zespole Szkół w Gogolinie, w ramach akcji „Czyste powietrze wokół nas”,  zasadzili zielone i czerwone klony w parku przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie.