Jubileusz 140 lecia PSP nr 3 w Gogolinie

Szkoła Podstawowa w Gogolinie - Karłubcu obchodzi 140-lecie istnienia. Z tej okazji 26 października w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie odbyła się uroczystość, podczas której szkole nadano sztandar.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, naczelnik Wydziały Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Waltrauda Wicher, radny dzielnicy Karłubiec Krystian Kubilas, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gogolinie Dorota Halska, byli dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie Leokadia i Henryk Mazur, sołtysi Zakrzowa oraz Obrowca, delegacja z partnerskiego Piska z Republiki Czeskiej, nauczyciele, emerytowani pracownicy placówki, sponsorzy sztandaru, absolwenci i mieszkańcy Gogolina.  

Uroczystość rozpoczęła dyrektor placówki Kinga Kaptur, która powitała wszystkich gości. następnie Katarzyna Bauer przedstawiła 140-letnią historię szkoły, którą specjalnie na tę okazję sporządził Eryk Borończyk. W kolejnej części nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce dyrektor Kingi Kaptur, która ofiarowała go uczniom, ze słowami: „Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości”. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Stanisław Kołodziej.

Głos zabrał również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Czokiem przekazał na ręce Kingi Kaptur okolicznościowy grawerton oraz bukiet kwiatów, a także złożył życzenia byłym dyrektorom szkoły: Leokadii i Henrykowi Mazur oraz Przewodniczącej Rady Rodziców PSP nr 3 w Gogolinie Agnieszce Tazbir. Burmistrz skierował się również do uczniów i kadry nauczycielskiej, gratulując tak wspaniałego wyróżnienia, jakim jest otrzymanie sztandaru. Podkreślił jednak, że jest to ogromne wyzwanie dla szkoły, by przekazywać najmłodszemu pokoleniu wartości: Bóg, honor i ojczyzna. Podziękowania i gratulacje przekazali również przedstawiciele z Piska. Dagmar Adamová podziękowała za możliwość wspólnego świętowania i wyraziła wdzięczność za wspólne, polsko – czeskie projekty, dzięki którym możliwa jest współpraca, wymiana doświadczeń oraz poznanie zwyczajów i tradycji obu gmin. Gratulacje i życzenia złożyli również dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz w imieniu Haliny Bilik – Opolskiego Kurator Oświatowego przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu.  

Uroczystość była również okazją do ślubowania klas pierwszych. Dzieci po krótkim występie artystycznym złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na pierwszoklasistów przez dyrektor Kingę Kaptur. Na zakończenie uczniowie PSP nr 3 w Gogolinie przygotowali występ artystyczny, recytując wiersze patrona szkoły Jana Brzechwy. Licznie zgromadzona widownia wysłuchała m.in. „Skarżypyty”, „Kaczki dziwaczki” oraz wiersza „Na tapczanie siedzi leń”.