110 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego

Członkowie gogolińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego świętowali 110. rocznicę powstania tej największej organizacji nauczycielskiej. Podczas uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w Kamionku, wręczono Złote Odznaki ZNP.

Otwierając uroczystość, Dorota Halska - prezes Oddziału ZNP Gogolin, przedstawiła historię związku założonego w 1905r. i działalność związku dzisiaj. Prezes złożyła również życzenia i podziękowała władzom samorządowym i oświatowym za systematyczne, wieloletnie wsparcie działalności gminnego środowiska nauczycielskiego. Na zaproszenie prezesa Oddziału ZNP Gogolin, w uroczystości uczestniczył burmistrz Joachim Wojtala oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie Irmgarda Żyła. Burmistrz składając obecnym gratulacje, wskazał na ogromny dorobek i zasługi nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podziękował za zaangażowanie i zapewnił o dalszym wspieraniu działalności oświatowej i działalności aktywizującej nauczycieli. Szczególne życzenia skierował do pań: Romany Kubień, Lidii Dżumagi i  Marii Wacławczyk, którym przyznano Złote Odznaki ZNP. Odznaki wręczyli - prezes D. Halska i burmistrz J. Wojtala. W programie uroczystości znalazła się również „Rozmowa z hobbystą o zwierzętach”, czyli dowcipny dialog w wykonaniu Stanisławy Kassner i Wandy Skrzypek. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyła liczna grupa emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty.

ZNP_net.jpeg