Gmina Gogolin nagrodzona w konkursie najlepszych przestrzeni publicznych

Burmistrz Gogolina odebrał wyróżnienie w konkursie promującym najlepsze realizacje w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim w roku 2015. Konkurs, już po raz ósmy, został zorganizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 października w Opolu w ramach Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Projekt „Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców wapienniczych w Gogolinie”, decyzją komisji konkursowej uzyskał wyróżnienie „za stworzenie nowej przestrzeni publicznej w terenie poindustrialnym, z poszanowaniem i zachowaniem wartości zabytkowych, historycznych oraz tradycji przemysłu wapienniczego regionu, a także za atrakcyjną ekspozycję odrestaurowanych obiektów historycznych”.

Łącznie do konkursu zgłoszono dwadzieścia cztery projekty, w tym dwa z Gminy Gogolin: wyróżnione zadanie obejmujące zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców oraz zadanie pn. „Odnowienie Pomnika Karolinki i Karliczka – symbolu śląskiej pieśni ludowej”.

Specjalną nagrodę odebrał również wykonawca  wyróżnionego zadania - Bartosz Szczepanek, właściciel firmy EKO-PROBUD.

W programie uroczystości znalazła się prezentacja „rekomendacji” wyłonionych z badania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim”, zrealizowanego w ramach działań Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego i dyskusja panelowa z udziałem ekspertów.  Podczas dyskusji burmistrz Joachim Wojtala przedstawił zagadnienia związane z programem rewitalizacji Gogolina. W dyskusji uczestniczył również prof. dr hab. Janusz Słodczyk - przewodniczący zespołu badawczego i Adam Drobniak, obaj  z Uniwersytetu Opolskiego oraz Zbigniew Bomersbach, prezes opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

 

Zagospodarowanie terenu w okolicy pieców wapienniczych w centrum miasta było ostatnim etapem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które polegało na renowacji zespołu zabytkowych pieców (tzw. pieców Dombrovsky’ego)  zlokalizowanych w centrum Gogolina. Na ten cel Gmina Gogolin pozyskała środki z Unii Europejskiej, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2009-2013 w kwocie 958 468,78 zł.

Piece wapiennicze wyremontowano w latach 2011-2012, natomiast zagospodarowanie terenów przy piecach zrealizowano w 2014 r. Teren wokół pieców został oczyszczony i utwardzony, zabezpieczono również fundamenty budowli. Wybudowano ścieżki, wykonano nasadzenia zieleni, ustawiono tablice informacyjne i ławki, wykonano również specjalistyczne  oświetlenie dzięki któremu zabytkowe piece zostały wyeksponowane.  Koszt zagospodarowania terenu wokół pieców wapienniczych w Gogolinie  wyniósł: 367.503,73 zł., środki pochodziły z budżetu Gminy Gogolin.