Przekazanie nowego wozu w OSP Odrowąż

W Odrowążu odbyła się uroczystość z okazji przekazania samochodu pożarniczego dla jednostki OSP. Nowy samochód bardzo cieszy strażaków i mieszkańców sołectwa.

W spotkaniu, które odbyło się 10 października  uczestniczyli: st. bryg. Marek Matczak - Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Marek Kucharski - Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, komendant Straży Pożarnej w Jednostce Wojskowej w Krapkowicach chor. Jacek Kuca, ks. prałat Hubert Sklorz - proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni, Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, Bogusław Leśkiewicz - Sekretarz Gminy Gogolin, Irena Kubiczek - sołtys wsi Chorula, Barbara Herok - sołtys wsi Malnia oraz Rudolf Bekiesz - sołtys wsi Odrowąż.

Zgromadzonych na uroczystym apelu powitał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Następnie ks. prałat Hubert Sklorz, w asyście prezesa OSP Odrowąż dh Pawła Schreibera poświęcić nowy samochód pożarniczy. Klucze na ręce naczelnika OSP dh Adriana Machy oraz kierowcy pojazdu dh Michała Rygoła, złożył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Naczelnik OSP dh Adrian Macha w imieniu całej jednostki podziękował za przydzielony samochód, zaznaczając przy tym, że z pewnością przyczyni się on do podniesienia zdolności operacyjnej jednostki oraz jeszcze skuteczniejszych i szybszych interwencji. Warto dodać, iż strażacy włożyli wiele wysiłku, aby samochód także dobrze doposażyć.