Radni wizytowali jednostki OSP

29 i 30 września Radni Rady Miejskiej w Gogolinie wraz Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie Piotrem Czokiem, Sekretarzem Gminy Bogusławem Leśkiewiczem oraz Tadeuszem Byrskim z Gminnego Centrum Reagowania, zapoznali się z działalnością gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w ramach wyjazdowego wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Członkowie komisji w pierwszym dniu odwiedzili OSP w Obrowcu, Zakrzowie i Kamieniu Śląskim. Drugiego dnia wizytowane były jednostki OSP w Górażdżach, Odrowążu i Gogolinie. Naczelnicy i prezesi poszczególnych jednostek OSP zapoznali radnych z charakterem działania, przedstawili informacje o obiektach, sprzęcie i wyposażeniu jednostek oraz o stopniu przygotowania strażaków do udziału w akcjach ratowniczych. Trzy jednostki – OSP Obrowiec, Odrowąż i Gogolin, przygotowały prezentacje multimedialne, które dokładnie charakteryzowały działalność oddziału. Ponadto naczelnicy i prezesi OSP zapoznali radnych z trudnościami, z jakimi jednostki spotykają się na co dzień, a także pokazali, że duże coroczne wydatki są właściwie wykorzystywane i niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek.

Po zakończeniu objazdu remiz w Urzędzie Miejskim w Gogolinie dokonano podsumowania posiedzenia. Przegłosowane zostały trzy wnioski: przekazanie samochodu pożarniczego wycofywanego z użytku dla zaprzyjaźnionej gminy słowackiej; przeznaczenie środków finansowych na wykonanie systemu wyciągu spalin w OSP Obrowiec; wykonanie zadaszenia nad zabytkowym pojazdem strażackim przed OPS Gogolin oraz zakup węży strażackich, które uległy zniszczeniu podczas tegorocznych pożarów lasów oraz wysypiska odpadów. Strażacy przedstawili też zadania związane z renowacją i zakupem sprzętu ze środków własnych.