Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się (12.10.) spotkanie nauczycieli z przedstawicielami władz samorządowych gminy. Nauczycielom wręczono nagrody Burmistrza Gogolina i nagrody resortowe.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Skarbnik Gminy Renata Hasse, Piotr Pakosz - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego, Dorota Halska – Prezes Oddziału ZNP w Gogolinie, dr Julian Kuklewski – były naczelnik Gminnego Zarządu Oświaty, ks. Stanisław Kołodziej, Henryka Sadowska – prezes Akademii Trzeciego Wieku, Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie oraz pracownicy gminnych placówek oświatowych. Spotkanie było okazją, aby podziękować nauczycielom oraz pracownikom oświaty, w tym także emerytowanemu gronu pedagogicznemu za pracę dydaktyczno – wychowawczą. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wręczył listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, Akty Mianowania nauczycielom mianowanym, a także Nagrody Burmistrza Gogolina. Burmistrz życzył przy tym satysfakcji zawodowej, zrozumienia w oczach uczniów i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności.

 

 

Lista dyrektorów i nauczycieli, którzy otrzymali  do Nagrodę Burmistrza 2015 r.

PSP nr 2 w Gogolinie                                        

Renata Kochanowska

Izabela Bieńczak

Magdalena Latus  

PSP nr 3 w Gogolinie

Kinga Kaptur  

Dorota Lakota

Mariola Malkusz

PSP w Malni

Krystyna Tupko

Danuta Grobosz 

Teresa Bielewicz

Dorota Halska  (wniosek ZNP)                                   

PSP Kamień Śląski

Tomasz Sochański  

 Danuta Wojtyra                                                            

PP nr 1 w Gogolinie

Elżbieta Nowak                                           

Ilona Reinert  

PP nr 3 w Gogolinie

Katarzyna Figiela                                     

Tarsylia Nowakowska Wójcik   

Gizela Sapok                                                          

Zespół Szkół w Gogolinie

Violeta Zajączkowska  

Bożena Jakubowicz  

Anna Stanisławska

Maria Grach

Nauczyciele, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego:

Bożena Sieńczak PSP nr 2 w Gogolinie

Joanna Failert Zespół Szkół w Gogolinie

Pracownicy,  którzy otrzymali odznaczenia państwowe:

Maria Matuszek – pedagog Zespołu Szkół – Srebrny Krzyż Zasługi,

Stanisława Szewczyk – nauczyciel PSP nr 2 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

Leokadia Przemus – sekretarz PSP nr 2 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

Magdalena Tomeczek – nauczyciel Zespołu Szkół – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,

Maria Zagwojska – nauczyciel Zespołu Szkół – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Aniela Lempart – emerytowany nauczyciel przedszkola w Kamionku.

Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe na okres 10 miesięcy od września 2015r.  do czerwca 2016r. uczniom Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Gogolinie:

  1. Sandrze Czura
  2. Sandrze Fesser
  3. Mai Kopeć
  4. Marcelowi Blaut
  5. Markowi Wingert
  6. Miłoszowi Delinowskiemu 
  7. Michałowi Janikowi

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymała Sandra Czura z klasy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Gogolinie.