Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W bieżącym roku do eliminacji gminnych zorganizowanych 29 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie przystąpiło 19 uczniów.

Jury w składzie: kpt. L. Lubaszka, M. Bekiersz, P. Giecewicz, P. Serafin, I. Makarewicz oceniało prace pisemne w trzech grupach wiekowych. W drugiej części konkursu uczestnicy odpowiadali ustnie na wylosowane pytania. W wyniku rozgrywek finałowych uczniowie zajęli następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

I grupa - szkoły podstawowe

  1. Bartosz Błyszcz – SPSP w Górażdżach (Górażdże)
  2. Adam Okos –SPSP w Górażdżach (Górażdże)
  3. Rafał Mularczyk – PSP Kamień Śl. (Kamień Śl.)

II grupa - gimnazjum

  1. Mateusz Gorzel - PG Gogolin (Kamień Śl.)
  2. Dawid Macha – PG Gogolin (Odrowąż)
  3. Sabina Schlappa - PG Gogolin (Dąbrówka)

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne

  1. Piotr Soczawa – LO Gogolin (Zakrzów)
  2. Weronika Janik – LO Gogolin (Dąbrówka)
  3. Paulina Kęsy – LO Gogolin (Zdzieszowice)

konkurs_poż_net.jpeg