Gogolinianie w gościnnej Wielkopolsce

Członkowie Akademii Trzeciego Wieku w Gogolinie oraz przedstawiciele samorządu uczestniczyli w dwudniowej podróży studyjnej do Powiatu Gostyńskiego. Zapoznali się z działalnością miejscowych uniwersytetów trzeciego wieku oraz działalnością Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Spotkanie przedstawicielami tych środowisk odbyło się 3 października br. w auli Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, gdzie oczekiwali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gostyniu: Jerzy Ptak, naczelnik i radny Rady Powiatu Gostyńskiego IV Kadencji i Łukasz Kubiak z Biura Promocji i Rozwoju Powiatu Gostyńskiego oraz liczna grupa seniorów zrzeszonych w uniwersytetach trzeciego wieku działających na terenie powiatu.  W spotkaniu uczestniczył także senator Marian Poślednik, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, który omówił cele i zadania tej organizacji. Druga część spotkania była poświęcona działalności trzech stowarzyszeń: Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi i w Pępowie. Prezesi: Zbigniew Kosiński, Domicela Skrzypalik i Dorota Chudzińska omówili zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, finansowaniem bieżącej działalności i realizacją projektów. W tej części spotkania prezes Henryka Sadowska  przedstawiła też działalność Akademii Trzeciego Wieku w Gogolinie, a Krzysztof Długosz, Zastępca Burmistrza Gogolina podziękował organizatorom za zaproszenie i organizację podróży studyjnej.   

W dwudniowym programie  znalazło się również spotkanie z Małgorzatą Szubą, sołtysem Grabonoga i  członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w tej miejscowości oraz Sebastianem Czwojdą – Burmistrzem Krobi. Spotkanie odbyło się w Domachowie, gdzie zaprezentowano dziedzictwo kulturalne  Biskupizny - mikroregionu folklorystycznego w Powiecie Gostyńskim, wystąpił tam również Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic. W Krobi natomiast, grupa z Gogolina zapoznała się z realizację projektu promocyjno - edukacyjnego, którego inicjatorem jest Marek Hałas, właściciel Muzeum Stolarstwa Biskupizny. W bogatym programie znalazła się również wizyta w Gostyniu, wizyta w Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu oraz koncert w ramach prestiżowego Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana w Bazylice Świętogórskiej w Gostyniu.

 

 

Kontakty Gminy Gogolin i Powiatu Gostyńskiego mają już czteroletnią historię. W 2012 r. burmistrz Gogolina Joachim Wojtala prezentował w Gostyniu, na forum samorządowym Wielkopolski, dokonania gminy w ramach Programu Odnowa Wsi. Tam też nawiązał kontakt przedstawicielami uniwersytetów trzeciego wieku i zaproponował ściślejszą współpracę środowisk senioralnych. W tymże roku, z inicjatywy Starosty Gostyńskiego,  zorganizowano na terenie Gminy Gogolin szkolenie z zakresu zarzadzania kryzysowego dla przedstawicieli służb wojewody wielkopolskiego, służb powiatowych i gminnych.  Szkolenie odbyło się m. in. na terenie cementowni Górażdże. W 2013 r. w gminie Gogolin odbyło się także dwudniowe szkolenie liderów LGD Gościnna Wielkopolska, liderzy zapoznali się wówczas z doświadczeniami wynikającymi z realizacji Programu Odnowa Wsi m. in.: w zakresie aranżacji przestrzenno – architektonicznej centrów wsi, aktywizacji mieszkańców i rozwoju turystyki. Wizyta przedstawicieli samorządu gminy i członków Akademii Trzeciego Wieku w Powiecie Gostyńskim naturalnie wpisuje się więc w kalendarz kontaktów partnerskich jest też nadzieja, że zainicjowane kontakty zaowocują ciekawą współpracą środowisk senioralnych.