Gmina Gogolin na XIII Forum Kapitału i Finansów

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w dwudniowej konferencji „Polityka senioralna – jak odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców?”, odbywającej się 1-2 października, w ramach XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Dwudniowe panele dyskusyjne i wykłady rozpoczęła Sesja Inauguracyjna, podczas której referat wygłosił gość specjalny – dr Benjamin Barber – były doradca prezydenta Billa Clintona, autor bestsellera „Gdyby burmistrzowie rządzili światem”. Dr Baber podzielił się z audytorium swoimi spostrzeżeniami na temat współczesnej demokracji i samorządowej polityki społecznej. Podczas swojego wystąpienia amerykański politolog wielokrotnie podkreślał, iż siłą funkcji burmistrza, jest fakt, iż zna on wszystkie wady i zalety gminy którą zarządza, co pozwala na pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów. Głównym tematem konferencji była polityka senioralna w Polsce i jej wymiar krajowy, regionalny oraz lokalny. Uczestniczący w debatach omawiali m.in. rolę samorządów w realizacji polityki senioralnej, kluczowe przeszkody i sposoby pozyskiwania środków finansowych.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala miał okazję znaleźć się w gronie ekspertów i  podzielić się z innymi samorządowcami, naukowcami oraz przedstawicielami jednostek, zajmującymi się polityką senioralną, jak wygląda gogolińska odpowiedź na potrzeby seniorów. W grupie ekspertów znaleźli się także: Zuzanna Grabusińska – zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, Łucja Krzyżanowska – koordynator Projektu ZOOM na UTW, Katarzyna Stec – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni  oraz dr hab. Halina Worach-Kardas z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Joachim Wojtala zaprezentował osiągnięcia Gminy Gogolin w zakresie polityki senioralnej. Opowiedział m.in. o wyróżnionej w Złotej Księdze Dobrych Praktyk „Kopercie na Jesień Życia”; doradztwa dla seniorów, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej; bogatej ofercie programów zdrowotnych i profilaktycznych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, a także o projekcie aktywizującym osoby starsze „Pokolenie + Klub aktywnych seniorów w Malni”. Moderatorem panelu była Dorota Babiak-Kowalska –  Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

GG_XIII Forum_net.jpeg

Drugi dzień konferencji poświęcony był głównie finansowaniu inwestycji komunalnych dla seniorów. Omówione zostały modele finansowania i sposoby optymalizacji zasobów komunalnych oraz budżetu polityki społecznej pod kątem potrzeb seniorów. Podczas panelu wywołana została dyskusja na temat tego, kto i w jaki sposób powinien finansować oraz stymulować politykę senioralną: rząd czy samorząd. Z praktycznego punktu widzenia, efektywniejsze projekty powstają w samorządzie, stąd opinia, że to samorząd powinien być stymulatorem inicjatyw senioralnych, a rząd powinien je wspierać i przejąć w realizacji. Konferencja była okazją do nawiązania znajomości, które umożliwią Gminie Gogolin jeszcze lepsze działania w zakresie polityki senioralnej. Podczas forum zaprezentowano także inicjatywy, które zasługują na uwagę i co najważniejsze, są one możliwe do realizowania w Gminie Gogolin niewielkim kosztem.