Książka o historii klasztoru

Na półkach księgarskich ukazała się książka Reginy Kalli - Szulc pt. Posługa Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Gogolinie w latach 1895 – 2015. Z historii klasztoru na tle dziejów Gogolina. Ta niezwykła publikacja stanowi podsumowanie 120 – letniej działalności sióstr w Gogolinie.

Książka jest owocem wieloletniej i bardzo rzetelnej pracy badawczej autorki, która o gogolińskich siostrach pisze ciekawie i obiektywnie. Historia gogolińskiego konwentu została przedstawiona w szerokiej perspektywie historycznej, co jest wielkim atutem publikacji. Opisuje m. in. sytuację zdrowotną mieszkańców, historię klasztoru, szpitala i domu opieki znanego jako Antonik, działalność medyczną i opiekuńczą sióstr, działalność szkoły gospodarstwa domowego prowadzonej przez siostry, przedstawia sylwetki lekarzy itd. Ponadto, w książce znalazły się biogramy sióstr pracujących w gogolińskim konwencie, wykaz personelu medycznego, pracowników administracji, lista ofiar II wojny światowej, wykaz rodzin z Gogolina i Karłubca wg książki adresowej z 1943r. i wiele innych ciekawych informacji. Warto dodać, iż autorka przeprowadziła w tym celu szeroko zakrojoną kwerendę w archiwach, przeprowadziła niezliczoną ilość wywiadów, dotarła także do ciekawych dokumentów i zdjęć. Album zawiera ponad 350 ilustracji, które znakomicie dopełniają tekst.

Regina Kalla – Szulc jest wielką znawczynią lokalnej historii, autorką licznych publikacji m. in.: Z dziejów Gogolina. Śladami gogolińskich Żydów 1845-1945, Cmentarz żydowski w Gogolinie, Z dziejów cegielni w Krępnej, Z dziejów Solowni i przeprawy na Odrze w Zdzieszowicach.

ksiazka_net.jpeg