Partnerstwo dla współpracy

29 września 2015r. w Kamieniu Śl. odbyło się spotkanie przedstawicieli koła DFK Kamień Śląski z członkami Koła DFK Walce, na czele z Przewodniczącą Manuelą Sado. Głównym celem spotkania było podpisanie partnerstwa o wzajemnej współpracy.

Na spotkaniu obecny był Członek Zarządu Gminnego TSKN Jan Lenort oraz Przewodnicząca DFK Kamień Śląski Krystyna Broj. Podczas godzinnego spotkania Jan Lenort opowiedział o historii powstania Koła DFK w Kamieniu Śląskim oraz o jego obecnej działalności i zaangażowaniu członków. Przewodnicząca Koła DFK w Kamieniu Śląskim zaznaczyła, iż ważna jest współpraca z sołectwem i mieszkańcami. Pozwala to na wspólną organizację takich przedsięwzięć jak Mikołajki czy organizowany na jesień tzw. „Kartoffelfest”, cieszący się coraz to większym zainteresowaniem.

Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Gogolinie wręczyła członkom Koła DFK Walce ulotki informacyjne o Gminie Gogolin oraz o Sołectwie Kamień Śląski. Wcześniej uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Pałac u św. Jacka oraz Zespół Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum. Wspólna współpraca Kół DFK polegać będzie na zapoznaniu się z historią utworzenia poszczególnych kół, organizowaniu wzajemnych wyjazdów, wymianie doświadczeń, a także na wspólnym realizowaniu projektów.