Przygotowują nowe projekty

W Gogolinie spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół gminnych i partnerzy z miast współpracujących z Gminą Gogolin. Celem seminarium było omówienie wspólnych projektów oświatowych planowanych na 2016r., oraz formalne zawiązanie nowych partnerstw.

Trzydniową konferencję (25-27.09.) rozpoczęła prezentacja artystyczna uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie, a następnie jej uczestnicy spotkali się z burmistrzem Joachimem Wojtalą  oraz naczelnikiem Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgardą Żyłą, gdzie rozmawiano m. in. o rozszerzeniu współpracy z partnerami oświatowymi.

Zasadnicza część seminarium odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, gdzie odbyły się prezentacje dokumentujące działania podejmowane w ramach partnerskiej współpracy. Dyskutowano również o planowanych działaniach szkół, m. in. o realizacji projektu „Teatralne spotkania bez granic”, do którego PSP nr 2 w Gogolinie chciałaby pozyskać czeskiego partnera. W 2016r. planuje się także organizację turniejów sportowych (PSP Nr 3, Pisek, Wywłoczka), wymianę grup uczniów, organizację spotkań integracyjnych, a także organizację konferencji dla nauczycieli oraz zainicjowanie nowych kontaktów partnerskich między placówkami. W spotkaniu uczestniczył także koordynator projektów wspieranych ze środków Euroregionu Pradziad Robert Smiatek. 

 

 

Podczas trzydniowego spotkania nauczyciele odwiedzili również gminne placówki oświatowe i uczestniczyli w konferencji inaugurującej XX Gogolińskie Konwersatorium z Dydaktyki Matematyki. W niedzielę, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. odbyło się podsumowanie seminarium. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z Základni škola w Jablunkovie, Základni Škola im. H. Sienkiewicza (szkoła polska) w Jablunkovie, Základni škola w Pisku, Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu, Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu i szkoły filialnej w Wywłoczce.