Odznaka Honorowa dla Sióstr Boromeuszek

Z okazji 120. rocznicy założenia klasztoru Sióstr Boromeuszek w Gogolinie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie oraz Burmistrz Gogolina wręczyli siostrom Odznakę Honorową Zasłużony dla Miasta Gogolina. Wręczenie medalu z wizerunkiem św. Urbana – patrona Gminy Gogolin nastąpiło podczas uroczystej mszy św., w niedzielę 27 września br. 

Po odczytaniu treści uzasadnienia uchwały ma podstawie której przyznano to najwyższe samorządowe wyróżnienie, odznaka w formie medalu z brązu została wręczona Matce Generalnej, siostrze Klaret oraz przełożonej gogolińskiego domu zakonnego, siostrze Symeonie. Odznaka jest wyrazem wdzięczności mieszkańców za 120 – letnią posługę sióstr wśród mieszkańców Gogolina, a szczególnie za służbę chorym i potrzebującym.

Burmistrz Joachim Wojtala oraz Przewodnicy Rady Piotr Czok złożyli również życzenia siostrze Angeli obchodzącej srebrny jubileusz wieczystych ślubów zakonnych. Siostra Angela od dekady jest nauczycielem w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie, dlatego nie zabrakło również życzeń składanych przez nauczycieli i uczniów, a także przedstawicieli społeczności przedszkolnych, rodziców oraz grup dziecięcych i młodzieżowych. Do jubileuszowych życzeń składanych na ręce przełożonej gogolińskiego domu dołączył się dziekan i opiekun duchowny sióstr, ks. Hubert Sklorz, proboszcz, ks. Aleksander Sydor, przedstawiciele środowisk medycznych oraz liczni mieszkańcy. Podczas uroczystości samorząd gminy reprezentował również poczet sztandarowy w składzie: Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz oraz radni: Leonard Lepich i Gerard Konieczko.