Ćwiczenia jednostek OSP

W Odrowążu odbyły się ćwiczenia jednostek OSP Gminy Gogolin. Strażacy doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ćwiczenia (19.09.) rozpoczęły się od meldunku złożonego przez Komendanta  Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie dh. Jana Pałasza, który przyjął Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz. Po omówieniu spraw organizacyjnych i przepisów bezpieczeństwa strażacy udali się nad Odrę, gdzie odbyło się wodowanie łodzi i zasadnicza część ćwiczeń, które były bardzo widowiskowe. Strażacy ćwiczyli bowiem w specjalistycznych skafandrach wypornościowych przeznaczonych do działań na wodzie. W nich właśnie ratowano osoby tonące i ćwiczono ewakuację na brzeg. Na śluzie „Rogów” ćwiczono natomiast śluzowanie łodzi i manewry w czasie śluzowania. Druga część szkolenia obejmowała ćwiczenia praktyczne pod okiem instruktorów, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,. Część prawie pięciogodzinnych zmagań obserwował Burmistrz Gogolina, który wraz ze strażakami omówił i podsumował ćwiczenia. Burmistrz podziękował za rzetelne przygotowanie ćwiczeń, wskazał również na wysokie umiejętności strażaków w zakresie ratownictwa wodnego, szczególnie strażaków z jednostki OSP Odrowąż. Zwrócił również uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji, aby być dobrze przygotowanym do sprawnej i skutecznej pomocy.