III Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

 

21 września w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się III Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Uczestniczyli w nim: 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, Sekretarz Gminy Gogolin, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz kierownik Referatu zdrowia i polityki społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie Jan Nadbrzeżny przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej rady w okresie od 19 czerwca do 21 września 2015r. Ustalony został również harmonogram dyżurów Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów na kolejne miesiące. Najbliższy dyżur, 29 września, pełnić będzie Daniela Brüll. W kolejnej części radni dyskutowali nad projektem planu pracy na najbliższe lata. Poinformowano również, że delegacja Gminnej Rady Seniorów będzie reprezentować Gminę Gogolin na I Targach Senioralnych Senior EXPO 2015, które odbędą się 23 września w Opolu.

 

 

Podczas posiedzenia głos zabrał również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który nawiązując do konferencji pt. „Możliwości zaspokajania  potrzeb w zakresie polityki senioralnej – mieszkania serwisowane”, która odbyła się 17 września w Gogolinie, objaśnił radnym na czym miałyby polegać tzw. „mieszkania serwisowane”. Burmistrz zapowiedział także, że w najbliższym czasie do mieszkańców gminy zostanie rozesłana ankieta, w której seniorzy będą mogli przedstawić swoje stanowisko w sprawie „mieszkań wspomaganych”. Ponadto Burmistrz poruszył temat teleopieki, której celem byłoby wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, a także szybsze i skuteczniejsze uzyskanie odpowiedniej pomocy. Zarówno radni Gminnej Rady Seniorów, jak i Barbara Dołowicz – dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, wyrazili poparcie dla działań samorządu Gminy Gogolin w zakresie polityki senioralnej, zmierzającej do utworzenia „Enklawy Kamionek” – miejsca bezpiecznego, zapewniającego podstawową opiekę, a także integrującego i aktywizującego osoby starsze.