Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Zwołana na wniosek Burmistrza Gogolina Sesja Rady Miejskiej (03.04.) była poświęcona sprawom finansowym. Radni podjęli m. in. decyzję dotyczącą finansowania budowy kanalizacji.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik, Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, sołtys Górażdży, radca prawny oraz przedstawiciel lokalnej prasy.

Radni podjęli jedynie dwie uchwały, mają one jednak duże znaczenie dla gminy i mieszkańców.

  • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. Uchwała dotyczy realizacji zadania edukacyjnego „Razem możemy – indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie, kwota dotacji wynosi 140 278,40 zł. Zadanie będą realizować następujące szkoły: PSP nr 2 w Gogolinie, która otrzyma na ten cel 48 838,80 zł, PSP nr 3 w Gogolinie (32 990,90 zł), PSP w Malni (28 449, 50 zł) i PSP w Kamieniu Śl. (29 999,20 zł). Środki na realizację zadania w całości pochodzą z budżetu państwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
  • Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Radni jednogłośnie głosowali za decyzją o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 7 248 000 zł, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VI Kolejowa obejmujące budowę kanalizacji na ul. Kolejowej (część), Kościelnej, Lompy, Ogrodowej, Chopina, Wyzwolenia (część), Matejki (część), Curie – Skłodowskiej, Kwiatowej, Bema, Rybackiej (część). Drugie zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu.

sesja.jpeg Gmina Gogolin, która jest na liście priorytetowej WFOŚiGW może starać się o udzielenie pożyczki stanowiącej 95% kwoty wartości zadania (po przetargu). Pożyczka zostanie zaciągnięta w okresie dwóch lat: 2012 r. – do kwoty 5 890 000 zł, w 2013 r. – do kwoty 1 358 000 zł. Pożyczka została zaplanowana w budżecie na 2012 r., spłata następować będzie z dochodów własnych, w okresie sześciu lat od dnia 1.01.2014 r. Burmistrz Joachim Wojtala poinformował, iż istnieje możliwość umorzenia 20% pożyczki, i o to też gmina będzie się starać. Poinformował również, że (po spełnieniu wymagań WFOŚiGW) istnieje szansa na to, aby na przełomie roku 2013 -2014 rozpocząć kolejne zadanie, czyli budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gogolin – Strzebniów i ul. Ligonia. Gmina posiada gotową dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji na ul. Ligonia. Do końca 2012 r. planuje się aktualizację dokumentacji koniecznej do realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gogolin – Strzebniów.