Spotkanie Prezydium PSORW w Gogolinie

W dniu 17 września br. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Sieci Rozwoju i Odnowy Wsi. W spotkaniu udział wzięli: Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina, a zarazem Przewodniczący Prezydium PSORW, Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, ekspert ds. tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, Marek Chmielewski - Wójt Dzierżoniowa (woj. dolnośląskie) oraz Zbigniew Walczak – Wójt Gniewina (woj. pomorskie).

Podczas spotkania omówiony został program najbliższego spotkania plenarnego wszystkich członków PSORW, zaplanowanego na 14-15 października br. w gminie Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie). Tematem przewodnim spotkania będzie „Turystyka szansą rozwoju gminy”. Podczas spotkania plenarnego w Cekcynie nastąpi również omówienie Statutu i procedury powołania Stowarzyszenia PSORW (obecnie PSORW działa na podstawie Porozumienia Partnerskiego), a także przyjęcie nowego członka – gminy Niwiska (woj. podkarpackie).

Sekretariat PSORW przekazał informację, iż do Porozumienia na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, obok 15 gmin założycielskich, które podpisały Porozumienie w Morawicy w 2014r., przystąpiło dodatkowo w lipcu br. 30 gmin, których wioski ocenione były w projekcie FAPA (lub w projektach regionalnych) i uzyskały ocenę potwierdzającą potencjał, aby podjąć dalszą drogę starań o uczestnictwo w Sieci Najciekawszych Wsi. Gmina Gogolin podpisała Porozumienie już w 2014r. Dużą szansę na wejście do elitarnego grona najciekawszych wsi posiada Kamień Śląski, który w projekcie SNW na podstawie opracowanej poprzez ekspertów karty oceny miejscowości uzyskał największą ilość punktów.

PSORW_net.jpeg