Informacje burmistrza z sesji Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie - wolne wnioski i informacje.

 • Burmistrz Gogolina, nawiązując do nagrody „Jablunkowskie Jabłko”, przyznanej mu za zasługi dla miasta Jabłonkowa, podziękował radnym za wspieranie partnerstwa Gogolin – Jabłonków, a szczególnie za tworzenie możliwości do realizacji wspólnych projektów.  
 • Burmistrz podziękował sołtysowi i radzie sołeckiej oraz mieszkańcom Choruli za organizację Gminnych Dożynek „Żniwniok 2015”. Wyraził również słowa uznania pod adresem twórców koron żniwnych i wozów korowodowych reprezentujących sołectwa i dzielnice.
 • Ewa Gabor – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gogolinie, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga”, zorganizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny burmistrz Joachim Wojtala wręczył zwyciężczyni skromną nagrodę.
 • W Gminie Gogolin zwiększyła się ilość uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. W Zakrzowie (Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie) naukę w pierwszej klasie rozpoczęło aż 10 uczniów!

Zestawienia uczniów przyjętych do klas pierwszych

  Szkoły

Miejscowość

2014/2015

2015/2016

  PSP nr 2

Gogolin

35

42

  PSP nr 3

Gogolin

42

44

  PSP nr 3 filia

Zakrzów

0

10

  PSP w Malni

Malnia

20

20

  PSP w Kamieniu Śląskim

Kamień Śląski

17

19

Szkoły podstawowe

 

114

135

  Gimnazjum

Gogolin

90

99

  Liceum ogólnokształcące

Gogolin

57

51

  Razem szkoły gminy Gogolin

 

262

285

  Szkoła stowarzyszeniowa

Górażdże

9

12

 
 • Nowy rok szkolny uczniowie gminnych szkól rozpoczęli w przygotowanych i wyremontowanych obiektach. Przy PSP nr 3 w Gogolinie wybudowano ponadto kompleks sportowy, a wszystkie zaplanowane remonty w placówkach oświatowych zostały wykonane terminowo. Na ten cel z budżetu gminy przeznaczono łącznie 1 mln zł, remonty i inwestycje zamknęły się w kwocie 493 996,08 zł.
 • Na ręce Burmistrza Gogolina wpłynął list księdza dr. Alberta Glaesera, dyrektora Sanktuarium w Kamieniu Śl., w którym dziękuje za pomoc przy organizacji dorocznego Jarmarku św. Jacka, a także za udział Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w uroczystościach odpustowych.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” (książki i czasopisma), zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  otrzymała dotację w wysokości 10 450 zł.
 • W ramach świadczenia „Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka”, do dnia 30.06.2015 r. wypłacono 27 000 zł (wydano 54 decyzje, w tym 10 dotyczących dzieci urodzonych w 2014 r.)
 • Do dnia 15.09.2015 r. do komisji powołanej przez Wojewodę Opolskiego w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, wpłynęły 43 wnioski. Do uzyskania pomocy zostaną zakwalifikowane gospodarstwa rolne w których komisje oszacowały straty na poziomie – ponad 30%, w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich trzech lat. Na podstawie wniosków komisja ocenia, że straty w gospodarstwach kształtują się na poziomie 10-20%.
 • W ramach zbiórek publicznych pn. „Złotówkowy łańcuch solidarności i serdeczności” zgromadzono 121,51 m złotówek (1m – 44 złotówki), czyli 5346,58 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego oraz kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych stowarzyszenia, których wyznaczy zarząd. Zbiórkę przeprowadziło Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”.
 • Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gogolina poinformowali o stanowisku w sprawie wniosku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach dotyczącego udzielenia dodatkowej dotacji. Wobec braku możliwości prawnych dotacja nie zostanie udzielona. Samorząd jest jednak otwarty na działania mające na celu wypracowanie prawnej możliwości realizacji tego ważnego dla zarządu Stowarzyszenia wniosku, czyli zwiększenia wsparcia i stworzenia tym samum możliwości ufundowania uczniom obiadów.