Nowe projekty

Uzgodniono już szczegóły organizacyjne projektów realizowanych bieżącym roku z miastami partnerskimi w Czechach i na Słowacji. Od lat Gmina Gogolin z powodzeniem realizuje projekty z Jablunkovem, Piskiem i Kysuckem Novem Mestem.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Robert Smiatek uczestniczyli (8-9.03.) w Czechach i na Słowacji w spotkaniach roboczych ze Starostą Jablunkova Petrem Sagitariusem, Zastępcą Primatora Kysuckiego Novego Mesta Janą Svrčkovą i Starostą Piska Oldřichem Rathouský. W czasie spotkania z Primator Svrčkovą omówiono m. in. program współpracy w zakresie kultury, sportu i rekreacji z uwzględnieniem aktywnego udziału członków Akademii Trzeciego Wieku. Kysucke Nove Mesto_net.jpeg
W Jablunkovie omówiono realizację projektów wspieranych w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad, tj. „Karlikowe Hody”, czyli spotkania z tradycją i kulturą łowiecką, projekt „Miód impreza” oraz projekt „Międzypokoleniowe muzykowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie. Jablunkov_net.jpeg
W Pisku uzgodniono szczegóły planowanych trzech nowych projektów dotyczących tematyki sportowej i bezpieczeństwa, podpisano również stosowne deklaracje partnerskie, wymagane przy aplikowaniu o wsparcie z ww. funduszu. Uzgodnione projekty zostały ostatecznie złożone do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w celu uzyskania wsparcia na ich realizację. Pisek_net.jpeg
Bardzo cieszy fakt, że strona czeska również zaprosiła Gminę Gogolin do realizacji swoich projektów. W ramach tych inicjatyw dyrektorzy i nauczyciele będą uczestniczyć w międzynarodowej konferencji poświęconej oświacie organizowanej w Pisku, z udziałem oświatowców ze Szczyrku, Pietrzykowic, Kysuckiego Novego Mesta, Jablunkova i gminy Gogolin. W kwietniu, grupa 26 cyklistów będzie uczestniczyć w Międzynarodowym Rowerowym Wyścigu „Pod Górkę” także organizowanym w Pisku. Poza tym uczniowie zostali zaproszeni do udziału w projektach edukacyjnych „Droga do chleba” i „Wokół Biblii”.