Podziękowania za dożynki

Podziekowanie Burmistrza.jpeg