Narodowe czytanie

Gmina Gogolin kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie gminnych szkół czytali „Lalkę”.

Prawie trzygodzinne spotkanie z lekturą otworzyła Irmgarda Żyła, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji. Ewa Bury, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej odczytała zaś list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego adresowany do uczestników akcji. Organizatorzy – Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie i Urząd Miejski w Gogolinie – zwrócili się tym razem do uczniów gminnych szkół z propozycją udziału w akcji. Fragmenty „Lalki” czytali więc licealiści, gimnazjaliści oraz uczniowie klas szóstych szkół podstawowych: Tomasz Jaroszka, Magdalena Czekała, Julia Bauer, Ewa Lysek (Publiczne Gimnazjum), Joanna Stasz, Agata Gładysz, Julia Kijak, Joanna Lubaszka (PSP nr 3), Anna Kroker, Patrycja Bomba, Adam Piechota, Niko Twardoń (PSP nr 2), Hanna Mrocheń, Sabina Bekiesch, Angelika Luda, Angelika Grabelus (LO). Dominka Dąbrowska i Jolanta Zakrawacz, pracownice biblioteki dokonały także wprowadzenia do lektury i przedstawiły sylwetki głównych bohaterów powieści. Lektorom towarzyszył zespół muzyczny uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie działający pod kierunkiem Brygidy Czekały.

Narodowe Czytanie to akcja mająca na celu popularyzację najważniejszych polskich dzieł literackich. Przedsięwzięcie służy również popularyzacji żywego słowa. Akcja została zainicjowana w 2012 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W tegorocznej akcji uczestniczyło ponad 2000 placówek.