Wyremontowane placówki oświatowe

W 2015r. placówki oświatowe Gminy Gogolin przeszły zaplanowane remonty, dzięki którym zyskały nowe, zmodernizowane oblicze i stały się bezpieczne oraz przyjazne dla uczniów. Realizowane prace remontowe miały również na celu podniesienie wizerunku i standardu placówek, tak by dzieci i młodzież przebywały w estetycznych, funkcjonalnych salach lekcyjnych.

W Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie wyremontowano m.in. salę zabaw, wymieniono instalację c.o. i instalację elektryczną, zamontowano stojaki na rowery i zainstalowano monitoring wizyjny. Łączny koszt remontu tej placówki to 38 873 zł.

Remont polegający głównie na remoncie placu zabaw, sali na parterze i wymienieniu wyposażenia łazienki w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Gogolinie kosztował 35 513 zł.

Remont sali lekcyjnej na II piętrze, sekretariatu i księgowości, pomieszczenia archiwum i nowe wykładziny w sekretariacie i sali gimnastycznej – to tylko niektóre z prac przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, których łączny koszt wyniósł 46 090 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie m.in. wymieniono wykładziny w salach, pomalowano również salę lekcyjną. Prace remontowe odbyły się także w oddziałach przedszkolnych oraz w Zakrzowie, gdzie odnowione zostało zaplecze sanitarno- higieniczne oraz toalety. Na remonty w tych placówkach wydatkowano 45 637 zł. Ponadto w 2015r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne do gry w tenisa, koszykówkę i siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa stołowego i siłownię zewnętrzną, położone przy PSP nr 3 w Gogolinie. Ogólny koszt powstałego kompleksu sportowego to 474 430 zł.

Remonty odbyły się również w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni, gdzie pomalowane zostały pomieszczenia sanitarne na I piętrze i biblioteka. Zamontowano również drzwi w budynku od strony oddziału przedszkolnego. Modernizacja kosztowała 11 429 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim od września uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanej sali komputerowej. Ponadto w placówce wykonano wentylację i wymieniono grzejnik.

Zespół Szkół w Gogolinie wzbogacił się w tym roku o tor przeszkód do Street Workout’u, czyli do tzw. treningu ulicznego. Ponadto przeprowadzone zostały prace remontowe polegające m.in. na odmalowaniu klas lekcyjnych i korytarza na I piętrze, remoncie podłogi w jednej z sal i wymianie drzwi- wiatrołapów na parterze. Łączny koszt to 63 091 zł.