Nowy wóz dla OSP Odrowąż

Strażacy z OSP Odrowąż mają nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy!  Wysłużony „Star” zakończył tym samym służbę w jednostce.

Zakup samochodu wartego 629 tys. zł był możliwy dzięki znacznej dotacji z budżetu gminy. Radni przeznaczyli na ten cel aż 425 tys. zł. Bardzo owocne były również starania burmistrza Joachima Wojtali jako Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu. Komendant Główny PSP przekazał na ten cel dotację w wysokości 200 tys. zł, w tym: 100 tys. zł jako dotację dla jednostek wchodzących w skład  Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i 100 tys. zł ze środków firm ubezpieczeniowych. Jednostka, ze środków własnych, dołożyła 4 640 zł.

23 lipca 2015 r. strażacy z dumą prezentowali nowe auto w Odrowążu i Malni, przyjechali także na plac przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie, gdzie nowy wóz bojowy prezentowano radnym i sołtysom. Samochód został całkowicie wyposażony w sprzęt pochodzący z zasobów jednostki.