Letnie dyżury przedszkoli

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Gogolin, a przede wszystkim pracujących zawodowo rodziców, Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie przygotował harmonogram letnich dyżurów w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

W lipcu dzieci będą mogły skorzystać z opieki w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie (I oddział w godz. 6.30-16.00) oraz oddziale przedszkolnym przy Publicznej  Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie (II oddziały w godz. 6.45-15.45). W dniach od 1-17 lipca w godz. 7.00-16.00 dyżur pełnić będzie również oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni, a do 10 lipca w godz. 7.30-14.30 oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim. W sierpniu opiekę przejmie Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, gdzie działać będą aż dwa oddziały w godz. 6.30-16.00.

Funkcjonowanie przedszkoli w Gminie Gogolin w okresie lipca i sierpnia 2015 r.

Lp.

Nazwa placówki

Czas pracy

Lipiec

Sierpień

1.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie

630 - 1600

nieczynne

1 - 31 sierpnia 2015 r

II oddziały

2.

Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie

630 - 1600

1 - 31 lipca 2015 r.

I oddział

nieczynne

3.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie

645 - 1545

1 - 31 lipca 2015 r.

II oddziały

nieczynne

4.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni

700 - 1600

1 - 17 lipca 2015 r.

nieczynne

5.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim

730 - 1430

do 10 lipca 2015 r

nieczynne