II Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Gminna Rada Seniorów jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów. Punkt będzie działał przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.

19 czerwca 2015r. odbyło się II Posiedzenie Rady w którym uczestniczyło 15 radnych oraz goście: Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Andrzej Mrowiec, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk oraz naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zygryda Kuflik. Obrady prowadził przewodniczący Jan Nadbrzeżny, który w pierwszej części obrad  przedstawił sprawozdanie z roboczego spotkanie burmistrza z członkami Prezydium Gminnej Rady Seniorów, gdzie rozmawiano o zadaniach Rady jako reprezentanta gminnych środowisk senioralnych.

Drugą część sesji poświęcono omawianiu projektu uchwały, czyli  zagadnieniom związanym z organizacją działań mających na celu optymalne wsparcie seniora w jego środowisku. Radni przychylili się do koncepcji burmistrza, aby punk doradztwa funkcjonował przy OPS, gdzie są do tego odpowiednie warunki. Punkt będzie nie tylko miejscem informacji, ale także miejscem koordynacji pomocy dla seniorów, którzy będą kierowani tam, gdzie mogą otrzymać kompleksową pomoc specjalistów. Punkt doradztwa jest pomyślany jako ogólnodostępna platforma, gdzie seniorzy mogą się zgłaszać w sprawie uzyskania kompleksowej pomocy: socjalnej, medycznej, psychologicznej, opiekuńczej itp. Punk będą obsługiwać przeszkoleni seniorzy – wolontariusze, którzy będą przyjmować i rejestrować zgłoszenia oraz „delegować sprawy” i nadawać im odpowiedni tryb i kierunek. Działalność punktu będzie również pomocna przy diagnozowaniu potrzeb środowiska seniorów w celu sporządzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin.

PDFUchwała_utworzenie gminnego punktu doradztwa dla seniorów.pdf