Współpraca z Jablunkovem

W Jablunkowie, na Zaolziu zakończono projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 w ramach którego oddano do użytku ścieżkę pieszko – rowerową Jablunkov – Żihla.

Na zaproszenie Starosty Jablunkova udział w tej uroczystości wzięli przedstawiciele miast i gmin partnerskich z Kysuckeho Noveho Mesta na Słowacji oraz z Gogolina. Ze strony Urzędu Miejskiego w Gogolinie były to osoby odpowiedzialne m.in. za realizację międzynarodowych projektów kulturalnych i sportowych:  Arnold Joszko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Piotr Giecewicz – inspektor w Wydziale Oświaty Sportu i Rekreacji.

 

 

Starosta Jablunkova Jiří Hamrozi po przybliżeniu działań samorządu miasta na poszczególnych etapach realizacji projektu zapoznał zebranych z dalszymi planami rozwoju i budowy sieci ścieżek wokół miasta. Po zakończeniu uroczystości odbyło się robocze spotkanie, na którym omówione zostały plany kolejnych projektów, które mogłyby być realizowane pomiędzy naszymi miastami z wykorzystaniem środków unijnych. Ustalono ponadto szczegóły zakończenia trwającego jeszcze projektu kulturalnego, dzięki któremu możliwa była wymiana doświadczeń i wspólne koncerty członków chórów z Gogolina i Jablunkova.