Wizyta studyjna w Gminie Strumień

22-osobowa delegacja z Gminy Gogolin, składająca się z sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gogolinie na czele z Burmistrzem Joachimem Wojtalą, odbyła w dniach 11-12 czerwca wizytę studyjną do Gminy Strumień. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw społeczno-kulturalnych, gospodarczych oraz socjalnych.

W Urzędzie Miejskim w Strumieniu delegację powitała Ewa Kuboszek–Owsiany –  kierownik Referatu Rozwoju i Promocji, a kierownicy gminnych jednostek przedstawili prezentacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Strumieniu, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, Hali Sportowej oraz oferty spędzania wolnego czasu. Delegacja Gminy Gogolin mogła dowiedzieć się w jaki sposób Gmina Strumień pozyskuje środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współpracy transgranicznej czy funduszy unijnych, a także naocznie stwierdzić w jaki sposób funkcjonują organizacje pozarządowe czy gminne jednostki. Przedstawiciele wizytowali m.in. Sanktuarium Św. Barbary w Strumieniu i Centrum Duszpasterskie im. Jana Pawła II w Strumieniu, Zespół Szkół w Drogomyślu, Centrum Parafialne Effata w Drogomyślu i Gminne Centrum Integracji Wsi w Pruchnej.

 

 

Drugiego dnia w Urzędzie Miejskim w Strumieniu odbyło się spotkanie wewnętrzne delegacji Gminy Gogolin, podczas którego zostały omówione bieżące tematy. Burmistrz zachęcił sołtysów do wzięcia udziału w akcji „Podaruj kilogram miłości”, a także w konkursie na sołeckie strony internetowe, organizowanym przez portal naszawioska.pl. Sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic zostali też poinformowani o planowanym przebiegu tegorocznych dożynek, które odbędą się 6 września w Choruli, a także o kalendarzu wydarzeń kulturalnych. Następnie Burmistrz Strumienia Anna Grygierek przedstawiła prezentację na temat działających na terenie Gminy Strumień organizacji pozarządowych i źródeł wsparcia finansowego.  Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował Burmistrz Grygierek za zaproszenie i organizację spotkania, a także wręczył okolicznościowy upominek. Na zakończenie wizyty studyjnej delegacja mogła odwiedzić Miejski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Strumieniu, a także dowiedzieć się o współpracy międzynarodowej wdrażanej przez Gminę Strumień i jednostki oświatowej, na przykładzie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu.