Nowe władze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej wybrali nowe władze na kadencję 2015-2020. Jednogłośnie udzielili również absolutorium ustępującemu zarządowi.

Na czele stowarzyszenia stanęła powtórnie Judyta Boruta, która otrzymała poparcie wszystkich uczestników zebrania. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego (8.06.) przedstawiono sprawozdanie z działalności w kadencji 2010-2015 oraz sprawozdanie finansowe. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do działalności stowarzyszenia w minionej kadencji. Podczas zebrania przedstawiono również propozycje dotyczące działalności w kolejnych pięciu latach. Miłośnicy Ziemi Gogolińskiej postulowali, aby kontynuować cykl spotkań z ciekawymi osobami, rozszerzyć kontakt z towarzystwem miłośników z  partnerskiego Jablunkova i Zwierzyńca oraz realizować zamierzone plany wydawnicze. Burmistrz Joachim Wojtala zachęcił również członków stowarzyszenia do przyłączenia się do akcji „Podaruj kilogram miłości” mającej na celu zbiórkę darów dla potrzebujących na Ukrainie. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej na lata 2015-2020

Prezes - Judyta Boruta

Wiceprezes – Jolanta Zakrawacz

Wiceprezes – Barbara Jaskólska

Sekretarz – Dominika Dąbrowska

Skarbnik – Teodor Pandel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr Norbert Lysek

Członek – Jarosław Bauer

Członek – Kornelia Kubica - Niewczas