Ruszyła przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

Rozpoczęła się rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Obiekt zostanie powiększony o 214 m2 powierzchni użytkowej.

8 czerwca br. na placu budowy  nastąpiło przekazanie przez burmistrza Joachima Wojtalę i dyrektora GOZ Andrzeja Mrowca dokumentacji technicznej i dziennika budowy wykonawcom nowej inwestycji, firmie ZRB "A&S" z Twardawy. Warto przypomnieć, iż budynek ośrodka zostanie rozbudowany w kierunku południowym, a nowe skrzydło stanie na istniejącym obecnie parkingu. Rozbudowa GOZ umożliwi reorganizację placówki, której celem będzie poprawa dostępności oraz rozszerzenie usług medycznych udzielanych w placówce. Planuje się, iż na parterze będą działać gabinety, z których korzysta najwięcej osób: poradnia ginekologiczno - położnicza, kardiologiczna oraz punkt poboru krwi i poradnia medycyny pracy. W planach jest również wprowadzenie systemu elektronicznej obsługi pacjenta. Prace budowlane nie zakłócą działalności placówki.