• >
 • >

Chorula - więcej ...

 

 Wizja wsi: „Chorula - wieś zadbana z miejscem do aktywnego wypoczynku i rekreacji, kultywująca tradycje ludowe, z dobrym zapleczem gastronomiczno - usługowym. Posiadająca liczne organizacje społeczne działające na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju wsi” 

1.  Położenie, liczba ludności

Chorula – sołectwo położone nad rzeką Odrą, które od 1973 r.  należy do gminy Gogolin. Na dzień 31.12.2011 r. liczba mieszkańców wsi wynosiła 596 mieszkańców.

2.  Walory krajobrazowo – przyrodnicze 

Chorula leży na skraju pasa bogatych złóż wapienia. W miejscowości występują gleby piaszczyste, gliniaste z podłożem kamienia wapiennego i piasku. W sołectwie znajduje się park, w którym występują chronione prawem gatunki roślin i drzew: tulipanowiec amerykański, platany, stary wiąz, lipa drobnolistna, a także egzemplarz igliczni trójcieniowej. Na terenie miejscowości znajduje się Cementownia „Górażdże” SA powstała w 1977 r. na gruntach należących do PGR-u. Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw. Jej działalność obejmuje trzy linie biznesowe: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. Spółki Grupy Górażdże należą do międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, jednego z największych na świecie producentów cementu i innych materiałów budowlanych.

Chorula Cementownia.jpeg

3.    Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

 • Górażdże Cement SA,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Spedycyjne Magnum Sp.J,
 • Chespa Sp. z o.o,
 • Imex – Piechota Sp. z o.o - port rzeczny, 
 • Węzeł Betoniarski „MB Czarnecki",
 • Gospodarstwo Rolne „Chorula” Matejka Sp. J.

chorula2.jpeg

4.     Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

Dzieci z miejscowości Chorula uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni, gdzie mieści się szkoła i przedszkole, gimnazjaliści do Publicznego Gimnazjum w Gogolinie. Na terenie wsi znajduje się boisko sportowe, bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz biblioteka - filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

 chorula_dzis_05.jpeg

Dokument1.jpeg

Dokument2.jpeg
 chorula4.jpeg

b)    techniczna

W Choruli funkcjonuje sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 423. Sołectwo położone jest w bliskości większych miast: Gogolin (8 km), Krapkowice (7 km), Opole (18 km). Na terenie sołectwa znajdują się dwa sklepy spożywcze.

5.    Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość” w Choruli.

Klub Sportowy Magnum Chorula.

6.     Odnowa wsi w sołectwie

Sołectwo Chorula w 2004 r. przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. W 2009 r. w miejscowości powstało centrum wsi, jako miejsce spotkań mieszkańców, w tym też Centrum Aktywacji Wiejskiej. W 2010r.,  z inicjatywy Burmistrza Gminy Gogolin i mieszkańców wsi, ukonsty­tuowało się i zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość”, otwarte dla wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.

chorula3.jpeg
chorula1.jpeg
 chorula_dzis_03.jpeg

7.     Parafia

Kościół p.w. Trójcy Świętej - filia parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich, obecnie znany jako katedra „dwóch papieży”. Od niepamiętnych czasów Chorula należała do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Otmęcie. W 1925 r. utworzono parafię w Kątach Opolskich. Pierwsze starania w celu wybudowania kościoła w Choruli podjęte zostały w latach 80. XX w., a ich inicjatorem był ks. Gerhard Sobotta. Pod koniec 1985 r. prace związane z budową kościoła miały się ku końcowi. Poświęcenie dzwonów odbyło się 3 maja 1986 r., w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Proboszczem parafii jest ks. Krzysztof Pagór.

Chorula Kościół.jpeg

8.     Imprezy kulturalne

Sołectwo Chorula posiada bogaty program imprez kulturalno-rozrywkowych:

 • Wodzenie Niedźwiedzia,
 • palenie „żuru”,
 • spotkanie mikołajkowe,
 • Andrzejki,
 • festyn rekreacyjno-sportowy,
 • spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet,
 • cykl spotkań związanych z przygotowaniem korony żniwnej.

IMG_0537.jpeg

chorula02.jpeg

Chorula_03.jpeg

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.chorula.pl