Spotkanie Prezydium PSORW

W dniu 22 maja br. w Raszowej (powiat strzelecki) nastąpiło spotkanie członków Prezydium Polskiej Sieci Rozwoju i Odnowy Wsi. W spotkaniu udział wzięli: Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina, a zarazem Przewodniczący Prezydium PSORW, Anna Grygierek - Burmistrz Strumienia, Marek Chmielewski - Wójt Dzierżoniowa, Sławomir Kopacz - Wójt Bieliny oraz Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, a także dr hab. Marcin Wójcik - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator projektu Tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Obecni byli także przedstawiciele Sekretariatu PSORW z Urzędu Miejskiego w Gogolinie: Krzysztof Reinert - doradca Burmistrza wraz z Moniką Buk - podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Podczas spotkania omówiono bieżące tematy związane z działalnością Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, przedstawił Prezydium informacje dotyczące zakończenia projektu Tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi, wspartego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Przypomniał o mającej odbyć się 9 czerwca br. konferencji, podsumowującej Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Członkowie Prezydium dyskutowali nad najważniejszymi kwestiami, które dotyczą działań podejmowanych przez Sieć. Decyzją Prezydium najbliższe spotkanie plenarne wszystkich członków Prezydium odbędzie się w dniach 1-2 lipca br. w Hrubieszowie (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie). Tematem przewodnim spotkania będą „Wioski tematyczne”.

Prezydium PSORW_net.jpeg