I Forum Sieci Najciekawszych Wsi

23 maja 2015r. w Raszowej (powiat strzelecki) odbyło się I Forum Sieci Najciekawszych Wsi, podsumowujące dotychczasowe działania w ramach projektu „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w województwie opolskim”. Wśród kandydatów do SNW z województwa opolskiego znajduje się m.in. Kamień Śląski, który utrzymał pozycję lidera.

W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariola Szachowicz, dr hab. Marcin Wójcik – przedstawiciel Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak - dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławia, Magdalena Prosińska z Fundacji Dziedzictwa dla Przyszłości oraz przedstawiciele trzynastu sołectw z województwa opolskiego, ubiegających się o członkostwo w Sieci Najciekawszych Wsi. Kamień Śląski reprezentowany był przez członka Rady Sołeckiej Marcina Madziałę oraz podinspektor Monikę Buk z Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Podczas spotkania zaprezentowano wirtualny spacer po wioskach Karłowice oraz Jemielnica. Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński opowiedział o tym, jak właściwie opracować Plan Działań na rzecz wypełnienia kryteriów uczestnictwa w Sieci. Podczas spotkania uczestnikom wręczone zostało opracowanie pn. „Walory miejscowości-tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi”. Opracowanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców wsi zainteresowanych uczestnictwem w sieci oraz gmin, które wspierają te dążenia.

 

 

Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) jest głównym zadaniem zawiązanej w 2013r. Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), będącej platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. W marcu br. na dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Prezydium PSORW, wybrany został Burmistrz Gogolina - Joachim Wojtala. Sieć Najciekawszych Wsi to szansa na ożywienie wsi spełniających określone  kryteria: posiadanie dziedzictwa kulturalnego, ład przestrzenny, krajobraz o wysokich wartościach. Warunkiem koniecznym jest też działalność mieszkańców wsi. Bez udziału mieszkańców, ich pomysłów i zaangażowania nie jest możliwe uzyskanie prestiżowego tytułu „Najciekawsza Wieś”.