Pielgrzymka Nordic Walking

100 miłośników marszu Nordic Walking wędrowało z Kamienia Śląskiego na Górę Świętej Anny. W dorocznej pielgrzymce (30.05.) uczestniczyli mieszkańcy z całego województwa.

Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking cieszy się coraz większym powodzeniem. W tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczyli  nie tylko mieszkańcy gminy Gogolin i województwa opolskiego, ale również miłośnicy wędrowania z kijkami z Górnego Śląska. Wyruszających w drogę pielgrzymów pożegnał przy ośrodku Sebastianeum Silesiacum ks. dr Albert Glaeser. Grupa wyruszyła łagodną i niezwykle malowniczą trasą w kierunku Siedlca, Sprzęcic, Ligoty i Wysokiej. W Siedlcu zorganizowano dłuższy postój. Na pielgrzymów czekały nie tylko zdrowe smakołyki z gospodarstwa agroturystycznego w Odrowążu, ale również   mieszkańcy Siedlca, którzy przywitali pielgrzymów śpiewem i wielką życzliwością. Pielgrzymi dotarli do sanktuarium św. Anny o godz. 13.00, a grupę powitał o. Ambroży – proboszcz parafii oraz ks. Waldemar Musioł, który sprawował mszę św. wieńcząca pielgrzymkę.

 

 

W drodze na Górę Św. Anny, Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Krapkowicach, prowadził akcję prozdrowotną. 16 osób skorzystało  z badania spirometrycznego, a 21 osób z badania smokerlyzerem (zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu). Najmłodszym uczestnikiem pielgrzymki był ośmioletni Karol, najstarszym siedemdziesięciosześcioletni pan Franciszek Klosa. Pielgrzymi przeszli trasę liczącą 14 km.

Komandorem marszu był Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, grupę prowadził ks. Bartłomiej Krajewski oraz przewodnik - pan Teodor Tkotz z Siedlca. Organizatorem pielgrzymki był Urząd Miejski w Gogolinie oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gogolinie.