Wyróżnienie Opolskiej Nagrody Jakości

Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości przyznała Urzędowi Miejskiemu w Gogolinie wyróżnienie w XII edycji konkursu Opolska Nagroda Jakości. W piątek 29 maja w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym. W imieniu samorządu Gogolina nagrodę z rąk Przewodniczącego Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Mariana Duczmala odebrał Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz. Nagrodzono stosujące najwyższą jakość przedsiębiorstwa, małe rodzinne firmy a także instytucje samorządowe. W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Znakomity Przywódca.

 

 

Opolska Nagroda Jakości jest wyrazem uznania dla stosujących w swoim codziennym działaniu odpowiedzialnych metod pracy i elementów systemu zarządzania jakością. Konkurs Opolska Nagrody Jakości organizowany jest przez Opolską Izbę Gospodarczą.

W skład Opolskiej Kapituły ONJ wchodzą: Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Andrzej Buła- Marszałek Województwa  Opolskiego, Arkadiusz Wiśniewski  – Prezydent Miasta Opola, Zygmunt Jurczak – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Karol Cebula – Przewodniczący Kapituły ONJ, Wydawca „Strzelca Opolskiego” , Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej, Marian Duczmal – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,  Przewodniczący Rady OIG, Wilhelm Beker – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, Wiceprzewodniczący  Rady OIG, Henryk Galwas – Prezes Zarządu OIG – sekretarz Kapituły  Opolskiej Nagrody Jakości, Roland Wrzeciono   – Dyrektor  Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości są wizytówką regionu opolskiego. Przez dwa lata mają prawo posługiwać się logiem ONJ. Ponadto mają prawo ubiegać się o tytuł Polskiej Nagrody Jakości, który jest jeszcze bardziej prestiżowym, ogólnopolskim tytułem. Potem mogą nawet walczyć o tytuł Europejskiej Nagrody Jakości. W ostatnich latach laureaci opolskiego konkursu z powodzeniem startowali w konkursie o Polską Nagrodę Jakości.