Spotkanie z Prezydium Rady Seniorów

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się (26.05.) pierwsze robocze spotkanie burmistrza Joachima Wojtali z członkami Prezydium Gminnej Rady Seniorów. Rozmawiano o zadaniach Rady jako reprezentanta wszystkich środowisk senioralnych gminy.

W spotkaniu uczestniczyła również kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie pełniąca funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”. Punktem wyjścia do dyskusji było omówienie głównych założeń polityki senioralnej w Gminie Gogolin oraz zakresu współpracy z OPS i Stowarzyszeniem. Uczestnicy spotkania uzgodnili, iż należy  dogłębnie zdiagnozować środowiska senioralne pod kątem potrzeb i oczekiwań w celu przygotowania optymalnej oferty. Diagnoza powstanie, m. in. w oparciu o ankiety skierowane do mieszkańców miasta Gogolina i sołectw. Podczas spotkania omawiano również możliwość uruchomienia, we współpracy z OPS, punktu doradztwa dla seniorów. Wnioski i sugestie środowisk senioralnych, które reprezentuje Rada zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kluczowego dokumentu jakim jest „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin 2016-2020”. Najcenniejsze inicjatywy zostaną również uwzględnione przy planowaniu budżetu gminy. Kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane już na 19 czerwca br.

Seniorzy_net.jpeg