I Sesja Gminnej Rady Seniorów

Gminna Rada Seniorów w Gogolinie rozpoczęła działalność. 27 kwietnia 2015r. odbyła się pierwsza sesja na której wybrano Jana Nadbrzeżnego na stanowisko przewodniczącego Rady.

Burmistrz Joachim Wojtala, wyraził wielkie zadowolenie, że udało się Radę powołać, wyraził też nadzieję, że uda się dobrze wykorzystać wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe radnych. Zgodnie ze Statutem Rady, pierwszą sesję otworzyła radna – seniorka Krystyna Broj. W tej części sesji odbyły się wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącej, którą została Marta Wiora.  W związku z wyborem przewodniczącego, Jan Nadbrzeżny przejął prowadzenie drugiej części sesji.

Nowo wybranym władzom i radnym pogratulował burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok. Posiedzenie Rady było również okazją do przedstawienia sylwetek radnych, co uczynił burmistrz Wojtala. W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych reprezentujących różne środowiska senioralne gminy. Zgodnie ze Statutem, Rada będzie obradować co najmniej raz na kwartał.

 

 

Lista radnych Gminnej Rady Seniorów I Kadencji 2015-2019

 1. Marta Wiora - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Polsce Oddział Gogolin;
 2. Krystyna  Zając - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Polsce Koło Obrowiec;
 3. Teresa Kazimierczak - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Polsce Koło Górażdże;
 4. Dariusz Wandrowski - Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość” Chorula;
 5. Wiktor Gabor - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Polsce Koło Malnia;
 6. Anna Grobosz - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Polsce Koło Odrowąż;
 7. Urszula Szwugier - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Polsce Koło Kamień Śląski;
 8. Ginter Hońka - Stowarzyszenie Wsi Odrowąż;
 9. Zdzisław Zinczyn -  Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach;
 10. Jerzy Długosz - Akademia Trzeciego Wieku;
 11. Daniela Brȕll - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gogolin;
 12. Jan Nadbrzeżny - kandydat Burmistrza Gogolina;
 13. Henryka Sadowska - kandydat Burmistrza Gogolina;
 14. Krystyna Broj - kandydat Rady Miejskiej w Gogolinie;
 15. Maria Mnich - kandydat Rady Miejskiej w Gogolinie.