Szkolenie dla lekarzy

Ponad 30 lekarzy z województwa opolskiego spotkało się w Gogolinie (25.05.) na szkoleniu z zakresu wczesnej diagnostyki nowotworów. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Opolskim Centrum Onkologii i Polskim Towarzystwem Onkologicznym Oddział Opole.

Witając gości, burmistrz Joachim Wojtala przypomniał, iż organizacja szkolenia była możliwa dzięki uzyskanej w 2013r, nagrodzie w ogólnopolskim konkursie „Zdrowa Gmina”, natomiast Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Roman Kolek zwrócił uwagę, iż szkolenie jest znakomitą okazją do zapoznania się z zadaniami z zakresu opieki nad pacjentem onkologicznym, jakie zostały nałożone na lekarzy przez Ministra Zdrowia w styczniu 2015r.

Podczas pięciogodzinnej konferencji lekarze z Opolskiego Centrum Onkologii: ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Opolskim Centrum Onkologii i wojewódzki  konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej dr n. med. Kazimierz Drosik oraz lekarze: Marek Gełej, Joanna Tomiczek – Szwiec, Tomasz Sochańbiński i Marek Szwiec wygłosili łącznie pięć referatów  poświęconych problematyce onkologicznej. Wiele miejsca poświecono roli badań przesiewowych, profilaktyce antynowotworowej i postępowaniu wielodyscyplinarnemu oraz zagadnieniom związanym z wykrywaniem i zasadami leczenia najczęściej występujących nowotworów. Referat wprowadzający, wygłoszony przez dr. n. med. Kazimierza Drosika był natomiast poświęcony epidemiologii nowotworów w województwie opolskim.

Szkolenie było skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów medycyny rodzinnej. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Gmina Gogolin sukcesywnie realizuje program działań prozdrowotnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców. Jako że współorganizatorem  konkursu była Polska Unia Onkologii, szczególny nacisk w wyżej wymienionym programie zajmuje tematyka onkologiczna.